nepřěvýmluvný | StčS | GbSlov | MSS |

nepřěvýmluvný adj.; k nevýmluvný

nevýslovný, nesmírný: a já jedno o smrti myslím, by ta brzo přispěla pro tu převelikú žalost, pro tu neprzewymluwnu tesknost TkadlA 9a (pṙenewymnu ~B)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřěvýmluvný, adj., nevýslovný, unaussprechlich, pro tu neprzewymluwnu tesknost Tkadl. 9a. Srov. nepřěhodný.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepřěvýmluvný adj. nevýslovný, nesmírný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).