nenávidúcí | StčS | MSS |

nenávidúcí, nenáviďúcí, -ieho m.; k ne náviděti

koho (akuz. i gen.) nenávidící (zpodst.), kdo nenávidí někoho, nevražící na někoho (zpodst.): když učiníš nad nenawyduczich mne súd? ŽaltWittb 118,84 (ŽaltGlosMuz, BiblDrážď, s následujúcích mne ŽaltKlem, <z> stíhajících mne ~Pad, pod. ~Kap, z protivících sě mně BiblOl, z pro tivníkóv mých ~Lit, pod. ~Pad, nad těmi, jenž mě trápie ~Praž) de persequentibus me; přiblížili sě nenawiduczy mne k zlosti ŽaltWittb 118,150 (nenávidiecí ~GlosMuz, následujúce mě ~Klem, již honie mě ~Pod, lákajíce mne ~Kap, protivující sě mně BiblOl, kteříž sě protivie mně ~Pad, stíhající mě ~Lit, jenž nátisk mi činili ~Praž) persequentes me; i uzdravil jě z ruky nenawidiucich ŽaltKlem 105,10 (var. v. nenávistničí) odientium; miluješ nenawiducie tebe a milujících tebe nenávidíš BiblCard 2 Rg 19,6 (~Ol, ~Lit, nenávidície tě ~Pad, kteříž tě nenávidie ~Praž) odientes te; a dám tě v ruce nenawiducim tebe BiblLit Ez 16,27 (var. v. nenávistník) odientium te. – Srov. nenávidiecí, nenávistník

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenávidějúcí, nenávidiecí, nenávidúcí, nenáviďúcí, -ieho zpodst. m. (koho) kdo někoho nenávidí, nenávistník
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).