nehlúpě | StčS | GbSlov | MSS |

nehlúpě adv.; k hlúpě

nikoli hloupě, rozumně: svú ščedrú almužnu dávajíc [ctní] pro tě neskúpě, prosbú svatých mší nehlupye…výšež výšež k tobě sahú UmučRoud 1220 (v rýmu); často pro rozkoš jedinú stratíš život i dědinu, Nehlupie v tom pravím tobě BawEzop 1245; ║ nebo nehlupie jsú ujištěni [lidé] spasením pod těmi zákony prelátskými ChelčPost 32b (~N) chytře, šikovně

V dokladu z ChelčPost lze též číst ne hlúpě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nehlúpě, adv., ne nemoudře, vernünftig: často pro rozkoš jedinú stratíš život i dědinu, nehlupie v tom pravím tobě Baw. 35a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nehlúpě adv. nikoli hloupě, rozumně; chytře, šikovně
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).