nebožníček | StčS | GbSlov | MSS |

nebožníček, -čkam.; k nebožník

expr. bezbožník, neznaboh: an psáno Jeremie 2°: „Nedopúštěj noze tvé nahoty, nebo brzo z toho pocházie úraz s pohoršením.“ Tito nebozniczkowe [bosáci] vdy jinak KorMan 80a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nebožníček, -čka, nebožník, -a, masc., bezbožníček, bezbožník, der Gottlose: tito nebožníčkové (mniši bosáci) jinak (činí než apoštolové) KorMan. 80a; kto kdy od počátka světa slýchal o takových nebožníciech? t. 37a. Srov. nebožný.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nebožník, nebožníček, -čka m. bezbožník, neznaboh
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).