nežtovicě | StčS |

nežtovicě, f., ojed. nežitovicě; k nežit; srov. csl. nežitovica

1. puchýřek nebo skvrna vyrážky, zvl. neštovice, řidčeji nežit: člověk, na jehožto těle i kuoži vzešla by rozličná barva nebo neſſtowice anebo něco jako bielého, točíš bolest trudovatá BiblCard Lv 13,2 (~Ol, ~Lit, ~Pad) pustula; právo…vymietajících neſſtowic BiblCard Lv 14,56 (tak i ost.) erumpentium papularum; pustula nestowyczye sit apostemaque nežit KlarBohE 465 (De languoribus; nezytowicze ~N); a potom byli lidé ve všem Ejiptě plni nežitóv a neſſtowicz MartKronA 14b vol eissen und platren; že se osul neſſtowiczemi BřezSnářM 73a morbillo; bylo li by [obětní zvíře] šrám maje nebo neẛtouice nebo svrab nebo lišej, nebudete obětovati jich BiblPad Lv 22,22 (~Praž, lišěj ~Card a ost.) papulas; papula…est parvissima eutis ereccio circumsepta cum rubore, quidam exponunt papularum neſſtowicz,…lišeje VýklKruml 25a (Lv 14,56); hoří mi ta ruka nebo noha od té rány aneb od neſſtowicze RokPostK 154b; a jakž ta Nenávist se rozmuož, hned z ní ta modrá neſſtowice se vyvrže, Lakota neskrovná TovHád 78b (v obraze); pakli neſſtowicze ty velmi zrostú, jakož bývají vředové velicí…, tehdy sluší mazati je olejem…Pakli by se neſſtowicze tím neotevřely, tehdy navařiti slézu… a přikládaj na nežit nebo na neſſtowicze LékŽen 85b spec: toreuma (tareuma rkp) sústružná (ſuſtruczna rkp) nádoba, dietětí pás vel vodná neſſtowicze SlovOstřS 116; má li člověk neſſtowiczi nečistú a zahladí ji, jest škodno LékFrantA 36a; kdež neſſtowiċe jest, ješto kyše LékFrantC 154a; o neſſtowicziech na tváři, ješto slovú variole LékRhaz 6; o neſſtowiciech bielých jako proso a červených…, kteréžto stávají se na konci mužském LékSalM 360 de pustulis albis; erpeta mordax unde idem est, quod ulcus corrosivum sicud náhlá neſtowycze Rostl UK X E 14,89b; a tať se mast hodí proti všem zlým neſtowyczem a pryskajřóm LékChir 33a črná, ľútá, zlá, dobrá, božie nežtovicě pravá neštovice: jemuž [mládenci] lítá neſſtowycze bieše tvář zkazila OtcA 270a (~B, ~C, ~D) cuius facies per corruptionem fuerat depravata; přiložena bude [angelika] na lítú neb na zlú, druzí řiekají na dobrú neſtowiczi LékVodň 259b; anacordus…odjímá černé neſſwicze (m. neſſtowicze) LékSalP 373b; antrax pryskýř vel dobrá nesstowicze RostlPelp 13a; nota pustula mala in vulgari dicitur božie neſtowycze Rostl UK X E 14,41b; furunculus dobrá neſſtowicze Slov UK VIII H 34,1b; bývají dětem neſſtowicze nebo nežity za ušima z rozličných barev, bielé, žluté, červené, černé, a ty jsú obyčejně smrtedlné LékŽen 84. – Srov. nežtovička

2. med. většinou v pl. chorobný novotvar vyznačující se zduřením tkáně, zvl. hemoroidy: emoroides slovú neſſtowicze a rostú vnitř člověku v životě LékFrantA 85b; proti vnitřní Neſſtowicy vezmi bukvici LékFrantC 170a; o toku neſſtowicz krvavých v zadku LékRhaz 134; o dobrodění emeroidarum, totiž krevních neſſtowicz neb žilek v zadku LékRhaz 164; než rak ta neſſtowice stává se z černé krve LékSalM 312; jehožto pomoc známa jest k hlízám tvrdým a k tvrdosti jater…i ke všem tvrdostem a k neſſtowicym Apat 190a ad…scrofulas. – Srov. nežtóvka

Srov. nežit

Ad 1: za lat. papula stč. též bradavice; za corruptio též zkaženie, zkažovánie. – Ad 2: za lat. scrofulae stč. též žlázy, krticě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).