navznak | StčS | GbSlov | MSS |

navznak adv.; k vznak

naznak, na záda: kdyžto jim řekl [Ježíš]: Já jsem, padli na wznak a letěli na zeḿu [Jidáš s průvodci] EvOl 262a (J 18,6: otjidu za sě ~Zimn, otstúpichu zase BiblDrážď, ~Ol, postúpichu zasě ~Pad, odjidechu zpět ~Lit, postúpili zpět ~Praž) abierunt retrorsum

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


navznak v. vznak.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


navznak adv. naznak, na záda
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).