napřieti | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

napřieti, -pru, -pře pf.; srov. upřieti

co [ostrého] napřáhnout, nastavit, namířit: v noci zjeví se jemu [knížeti] svatý apoštol, drže v rukú železný osten, a ten napra jemu na jeho hrdlo…,die jemu CestMil 112b apponens; a jistěť jest hybieť tomu nebožtíčkovi, proti komuť tato šelma rohy své naprze PříbrZamP 217b. Srov. napřieci

Srov. podepřieti a jiné odvozeniny s týmž základem

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


napřieti, -pru, -přeš, pftiv., nastaviti, entgegenhalten: osten jemu napra na hrdlo apponens Mill. 112b. Srov. dial. napřít — držeti proti BartSl. (laš.).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


napřieti, -pru, -přeš dok. napřáhnout, nastavit, namířit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


napřieti (1. sg. napru) dok. = nastaviti, přiložiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).