najthartovati | StčS | GbSlov | MSS |

najthartovati, -uju, -uje ipf.; k Najthart

expr. šprýmovat, tropit rozpustilosti: než že se tudy chce tobě vždy jedno nad dvé zveličiti, neviem, by sám tomu chtěl obyknúti, leč by chtěl frickovati neb naythartowati. Ale jisté byl by sám svuoj jako on záhubce KorMan 171b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


najthartovati, -uju, -uješ, šprýmovati; sloveso utvořené ze jména něm. básníka Nîtharta (XIII stol.). — Frickovati neb najthartovati KorMan. 171b. Srov. frickovati.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


najthartovati, -uju, -uješ ned. chovat se nevázaně (Najthart něm. básník ze 13. stol, který s oblibou líčil rozpustilosti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).