nadzískati | StčS | MSS |

nadzískati, -šču, -šče pf.; k získati

co získat navíc něco, rozmnožit své jmění o něco: pane, pět funtóv dal si mi, aj, jiných pět nadzyſſkal sem EvBeneš Mt 25,20 (nadto získal BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, získal EvOl, utěžal BiblDrážď) superlucratus sum. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadzískati, -šču, -ščeš dok. získat navíc
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).