nadvzdvihnúti | StčS | GbSlov | MSS |

nadvzdvihnúti, -nu, -ne pf., ojed. nadzvihnúti; k vzdvihnúti

1. co nadzdvihnout, pozdvihnout, zvednout do výše: i postavíš to všecko na rukú Aaronovú i synóv jeho, i posvětíš jich [obětí] nadzdwyhna přěd hospodinem BiblMuzSZ Ex 29,24 (nazdvihna~Ol, ~Pad, navzdvihna ~Lit, vyzdvíhaje ~Praž) elevans. — Srov. nadvzvýšiti 1

2. koho (nad koho) vyzdvihnout, vyvýšit někoho, vyznat vyšší důstojnost něčí: chvalte a nadzwihniete jeho [Hospodina] na věky ŽaltWittb 258b (Dn 3,88: nadvzneste ~Pod, nadzvyšte BiblDrážď, Pror, povyšte ŽaltKlem, BiblOl, povyšujte ~Lit, převyšte ~Pad, vyvyšujte ~Praž) superexaltate eum; blahaj Israhel hospodinu, chval i nadwzdwihny jeho na věky ŽaltWittb 258b (Dn 3,83: var. jako Dn 3,88) superexaltet; bude…nadzdwyzen nad Libana plod jeho [Šalomounův] ŽaltWittb 71,16 (nadzdwyhnu nad ~Pod, BiblDrážď, vzdviženo bude nad ŽaltKap, vyvýšen bude nad BiblPad, ~Praž, zpodejme sě nad ŽaltKlem, vzpodejme sě na BiblOl) superextolletur. Jen bibl. Srov. nadvihnúti, nadvzdvižený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadvzdvihnúti, nadzdvihnúti, -nu, -neš, pftiv., superexaltare: chwal i nadwzdwihny jeho superexaltet ŽWittb. Puer. 33; nadzdwyhna elevans Mus. Ex. 29, 24; bude… nadzdwyzen plod jeho superextolletur ŽWittb. 71, 16; nadzwihniete jeho superexaltate t. Puer. 88. Sr. nadvihnúti.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadvihnúti, nadvzdvihnúti, nadzdvihnúti, navzdvihnúti, -nu, -neš dok. vyzdvihnout, vyvýšit někoho; nadvihnúti sě nadzvednout, pozvednout se; vyvýšit se (o pyšných)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadvzdvihnúti, nadzdvihnúti; nadvzvésti v. nadvihnúti; nadvésti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).