nadufati | StčS | MSS |

nadufati, -aju, -á ipf.; k ufati

več velmi pevně doufat, klást největší naději: již sě bojie tebe [Hospodine], uzřie mě i radovati sě budú, nebo v slova tvá sem nadvfal ŽaltWittb 118,74 (~Klem, ~Pod, BiblDrážď, ~Lit, vezdy sem ufal ~Ol, sem…velmi ufal ~Pad, sem…velmi doufal ~Praž, nadiel sem sě ŽaltKap) in verba tua supersperavi; a v tvé slovo naduffal sem ŽaltKlem 118,81 (BiblDrážď, ~Lit, v slovo tvé jsem nedvfal ŽaltWittb, v slově tvém sem nadvffal ~Pod, v slovo tvé veždy sem ufal BiblOl, najviec sem ufal ~Pad, velmi sem ufal ~Praž, nadnadál sem sě ŽaltKap) in verbum tuum supersperavi. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadufati, -aju, -áš ned. (več) pevně doufat, vkládat největší naději
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).