nadubrman | StčS |

nadubrman, -a m.; k střhn. oberman

1. jur. předseda sboru rozhodčích („ubrmanů“): a když opět ten nadubrman mezi nimi té pře neskonal ArchČ 26, 12 (1439); tehda opatrní mužie…, přátelští úmluvce, a nad ně Mikuláš Žatecký řezník, nadubrman od pánuov z plné rady vydáni s povolením těch obú stranú ČČM 13, 447 (1448)

2. jur. dodatečně zvolený rozhodčí, který má rozhodnout při nerozhodnutou rozhodčími („ubrmany“) původně stanovenými: ale jich nikteraké nemohli smluviti, ani sě sjednati, i volili pátého nadubrmana tak dobře ubrmané jakžto strany ArchČ 4,363 (1415)

3. jur. hlavní rozhodčí vedle rozhodčích nižších („ubrmanů.“), kteří zjišťují jen skutkové okolnosti: tuť pak ti jistí (jisté ed.) ubrmanové s naučením dobrých lidí starých…nás nadubrmany od svrchupsaných stran dané a volané jsú takto naučili ArchČ 7,613 (1410)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).