nadpražie | StčS | GbSlov |

nadpražie, -ie n.; k práh

nadpraží, konstrukce nad dveřním otvorem, zvl. překlad: Alimis přístřěškóm nebo nadprazi VýklHebrL 178b superliminaribus; viděla sem ve snách, že nadprazie domu mého padlo na práh BřezSnářM 95b

Za lat. superliminare stč. též nádřvie, nápražek, podrám, podvoj, vzkruh, svrchnie prahy (BiblOl Ex 12,7)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadpražie, -ie, neutr., nadpraží, Oberschwelle. — nadprazie domu mého padlo na práh BřezSnář. 145.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).