načítati sě | StčS | MSS |

načítati sě, -aju, -á ipf. (pf. načísti sě); k načítati

1. kým, později též s nom. pokládat se, povazovat se za někoho (za nějakého): v druhém [způsobu uctívání Boha] sě neduostojnými naczzitame, v třetiem sě za nic počítámy AlbRájK 227 nos deicimus; a též mají všickni učiniti, ktož se Kristovy sluhy nacžitagij ChelčPost 44b; ║ a mají [lidé] za falešné proroky ty, ktož by upřiemo chtěli kde cestu boží oznámiti; a se nacžitagi staré viery staré cierkve svaté římské, ale ne boží viery staré apoštolské ChelčPost 199b pokládají se za stoupence staré víry

2. kým, později též s nom. vydávat se, prohlašovat se za někoho: Ludvík, jenž se naczitaſſe ciesařem KarŽivC 27b (jenž se držieše za ciesaře ~A) qui se gerebat pro imperatore; Dositeus, jenž se popem a z Lévina pokolenie naċitaẛe BiblLit Est 11,1 (~Pad, sě líčieše jsa popem ~Ol, se knězem … pravil býti ~Praž, ferrebat, id est ostendebat naczitaſſe VýklKruml) se … ferebat; jestli že by kdy kto z služebníkuov našich vládykú se naczital, nemá mu lechce býti věřeno MajCarA 76 se vladykonem duxerit asserendum; některaký člověk z Mazelova před rokem přijel byl k člověku našeho kaplanstvie … a načítaje se jemu přietelem ListářRožmb 3,17 (1445); ten by to jistě měl vážiti, ješto se nacžieta hlava cierkve svaté ChelčPost 189a

3. komu/k čemu vydávat se za stoupence někoho, hlásit se k někomu n. něčemu: nemilostiví k držení ustavenie božieho naċitati se budú lstivě BiblLit Dn 11,32 (var. v. načísti sě); v tom omylu množstvie lidí tápá …, ješto se některak bohu nacžijtagij, bohem jeho nazývajíce, a všeliké přestúpenie jeho zákona činí ChelčPost 102b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


načítati, -aju, -áš dok. (koho, co čím) pokládat, vydávat koho, co zač; obviňovat někoho z něčeho; (komu co) přičítat; načítati sě (kým) pokládat se, považovat se, vydávat se, prohlašovat se (za někoho)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).