němčí | StčS | GbSlov |

němčí adj.; k němec

německý, dolož. jen v jm. pomístních Němčí potok, Němčí dól: in Nemtschipotok Reg 2,124 (1261); les Němčí dól ArchČ 7,630 (1431)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


němčí, adj. z Němec; dochováno v místních jm.: in Nemtschipotok Reg. II, 1261; les Němčí dól ArchČ. 7, 630 (r. 1431). Srov. Němčie.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).