návetchý | StčS | GbSlov |

*návetchý adj.; k vetchý

postarší, poněkud starší: čehož třep z nova navře, tiem nawetech voněti bude LékFrantA 170b (~B)

Podle Zubatého, Studie 1/1,214–215, jmenný tvar adj. (za pův. *náveteš, srov. náběl)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


návetchý, adj., starý, alt: čehož třep z nova navře, tiem nawetech voněti bude LékA. 170b; čehož třěp za novu najde, tiem nawetech voněti bude LékB. 30a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).