náslep | StčS |

náslep indecl., náslepý adj.; k slepý

nasleplý, přisleplý, zčásti slepý, poloslepý: a Heli sedieše proti cěstě… čekajě a poslúchajě, neb již slep bieše, jakož pravie Židé, ale ne naſlep ComestC 139b (~K, ~S) caecutiens

K tvoření srov. náběl, nápiknos

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).