nápodstatný | StčS |

nadpodstatný adj., ojed. nápodstatný; k podstatný

teol. nadpřirozený, nadpodstatný, přesahující svou podstatou jevy tohoto světa (supersubstantialis): chléb náš nadpodſtatny daj nám dnes, to je Krista, jenž jest nadpodſtatny, točíš nade všecky podstaty, a jest chléb náš na oltáři ComestC 296a supersubstantialis; a slóveť [chléb] nadpodſtatny, neb převyšuje život tělesný a dává život věčný LyraMat 45b supersubstantialis; svatý Lukáš nazývá jej chlebem vezdajším a svatý Matheus nazývá jej chlebem nadpodſtatnym. Nadpodſtatny proto slóve buoh, že jest nad každú podstatu stvořenú HusVýklB 127b (Napodſtatny ~M); chléb náš vezdajší nadpodſtatnij daj nám dnes JakZjev 349a; neb sou byli viece pilni zemských věcí než nebeských (nadpodſtatnych pozd. gl.) RokPostK 9a; když prosíme za zvláštní, prvotní aneb nadpodſtatny chléb HilPřijA 24. – Srov. též nadstatný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nápodstatný v. nadpodstatný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).