náhľenie | StčS |

náhľenie, -ie n.; k náhliti

prchlivost, rozhorlení, unáhlení: a učiním v nahleny a v hněvě pomstu ve všěch lidech, jížto sú neposlúchali BiblOl Mi 5,14 (v prchání ~Lit, v prchlivosti ~Pad, ~Praž) in furore; indignacionis wnahleny MamUKC 128a (1 Mach 2,49 ira indignationis: ~KapR, hněvu unáhleme BiblOl, hněv unáhlenie ~MuzSZ, ~Lit, hněv rozhněvánie ~Pad, hněv prchlivosti ~Praž). – Srov. náhlost 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).