nádvorník | StčS | GbSlov |

nádvorník, -am.; k nádvorní

1. pacholek sloužící na dvoře (v paláci, tj. podomek) n. ve dvoře (v hospodářství): incurio nadwornik KlarGlosM 2764; to jest skoro obecno u něho [tureckého sultána] platiti po 20ti [asprech] najniším služebníkóm, jakoby v Čechách Nadworniku nebo dělnému pacholku CestKabK 2b

2. držitel selského dvora, příslušník nejvyšší vrstvy poddaných: nádvorníci i chalupníci i jich dědicové…mají mieti plné právo a zákup, jako kdy prve sú měli ve všech svých dědinách CJM 4/2, 202 (1479); Janovi Čechovi…na Řéhovi nádvorníku, kterýž dvuor skúpený a vysazený má v svých mezách…, vkládám ve dsky zemské DeskyMorOl 86 (1493)

V. Procházka předpokládá i stč. význam ‚šafář‘ (KlarGlosM ?), srov. komu se dvůr svěřuje, šafář a nádvorník jest Com. jan. 386 colonus. Srov. nádvorstvie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádvorník, -a, masc., šafář, Schaffner, Hofbauer Vel. Jg. —Jsem za nadwornika KolE. 51a (1590).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).