nádenník | StčS | GbSlov |

nádenník, -a m., poses. nádenníkóv; k nádenní

nádeník, dělník najímaný na den: Jan nadennyk AMP 2073, 208a (Kn. zápisů dluž.; 1398); Mathias nadennik TomekMíst 2,69 (1420); pauperes et defectuosi homines dietarii sive diatim laborantes nádenníci ProkPrax 143; Mika … oženiv se dělal u Jitky nádenníkem jsa v Olešné ArchČ 37,676 (1455; nádenníkem jsa přeškrtnuto, opr. na den); Duchko hrstník alias nadennik emit domum AMP 2089, X1b (Manuál radní; 1494); Fenclová … Švehlovu nádenníkovu dietěti polštář … odkazuje ListářPlz 2,327 (1494); což se rybnikářuov a nádenníkuov a podruhuov dotýče, že mají všickni dědičné pány mieti ArchČ 5,486 (1498)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádenník, -a, masc., Taglöhner; z adj. nádenní. — O nadeniczyech a úkolníciech Hrub. 366b. Jíra nadenijk KolA. 180a (1599).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).