nábočnicě | StčS |

nábočnicě, f.; k nábočný, bok

ženská ozdoba, patrně boční spona n. nadloketní náramek: vzala [Judit] ozdoby, jenž slovú nabocżnicze a lilia a náušnice a prsteny BiblPraž Jdt 10,3 (~Card, ~Duch, nabożnice ~Lit, náloketnice ~Mlyn, okrasy pravé ruky ~Pad, ~Kladr, záponami a opletcími ~Ol, záponami a oplecími ~LitTřeb) dextraliola. Jen bibl. Srov. náramnicě

Srov. lat. dextrale, stč. též náručnicě, záramnicě, sponka z pravé ruky (VýklKruml 20b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).