nážlut | StčS |

nážlut indecl., nážlutý adj.; k žlutý

nažloutlý, žlutavý, zabarvený do žluta: pak li nazlut [proužek na rouchu, který člověk spatří ve snu], dvojím neduhem znemocnie BřezSnářM 134a citrina; kteréžkoli ovoce stromové jest, nazlut barvu maje, znamená nemoc BřezSnářM 126a citrinum…colorem; pakli krev bude jako nażluta, anebo že by se v ní aneb na ní miesta žlutá okazovala, nezdrav jsi v játrách LékFrantC 44b; pakli jest čistý talov a nazlut, věz, že kost nenie porušena LékRhaz 81. – Srov. náběl

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).