mumlati | ESSČ | GbSlov |

mumlati, -ľu, -ľe ipf.

1. (o medvědu) vydávat temné hluboké zvuky , bručet, mručet

2. expr. mumlat, huhlat, nezřetelně mluvit

K 2: dolož. až po r. 1450.

Sr. mumtati

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 11. 8. 2022).

 


mumlati, -ľu, -leš, impftiv., bručeti (jako medvěd), mummeln, knurren; srov. stsl. mъmati, mъmlją balbutire. Onomatop. — Mumleme všichni…a łkáme rugiemus Br. Isa. 59, 11; Maxencius… jako lev řeva, mumle jako medvěd v sobě by lít Kat. v. 3140; ursorum est *urcare mumlati Lact. 204a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).