mostský | ESSČ | GbSlov |

mostský adj.

k most¹, Most

1. ojed. (o poplatku) placený za užívání mostu

2. (o hradu, úřadu) mostský, nacházející se v Mostě

3. (o měšťanu) žijící v Mostě

4. „Mostščí“, -ských pl. m. obyvatelé města Most

5. „město mostské“ město Most

Dolož. též jako vl. jm. Mostský

Autor: Andrea Svobodová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 24. 5. 2022).

 


mostský, adj. z most, Brücken-: z moſtſké věže VelKal. 142. — Ze jm. místního Most: hrad moſtſký Pulk. 145b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).