mléko | ESSČ | GbSlov |

mléko, -a n.

1. jaké (ženské, kozí ap.) mléko, bílá tekutina produkovaná prsními žlázami samic pro výživu mláďat; též fig.; „kysělé mlékozkyslé mléko ap.; „ssědlé mlékosražené mléko; „svrchnie mlékosmetana, mléčný tuk hromadějící se na hladině odstátého mléka

2. svaté Mařie mléko bot. pichlavá rostlina, ostropes, bodlák, štětka ap.

3. šťáva n. výluh z rostlin, semen ap.

4. mlíčí, rozplozovací ústrojí samců ryb

Sr. dojivo, sýřenie

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.19, citován stav ze dne 28. 1. 2022).

 


mléko, -a, neutr., Milch; stsl. mlêko, psl. melko, z germ. melk-. — Ssědlo sě jest jakožto mleko srdce jich sicut lac ŽKlem. 118, 70, jako mleko ŽWittb. tamt.; mleko kozie Mast. 121; mleko lac Prešp. 422, BohFl. 150; mleeko Štít. ř.7b. — Kysělé mleko sapa MamΑ. 35a; ssědlé mleko Nom. 70a, BohFl. 143. — mleko makové sucus papaveris albi RostlF. 12a. — mleko lactes piscium RVodň. 51d, mléčí rybí; jikry…, mleko lactes Prešp. 330 v kap. De piscibus, BohFl. 59, Nom. 63a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).