malát | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

malát, -a m.

sr. střhn. malât

malomocný (zpodst.), člověk nemocný leprou

Sr. malát

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 6. 2021).

 


malát, -a/-u m.

sr. střhn. malât

malomocenství, lepra

Sr. malátstvie, malomocenstvie

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 6. 2021).

 


malát, -a, masc., malomocný, ein Aussätziger; střlat. malatus nemocný. — Sšed Ježíš s hory očistil malata Lit. Mat. 8 (obs.). Čtyři malati leprosi Comest. 165b (2), jsa malat t. 165a; malat leprosus Prešp. 1070: Malomocenství, Aussatz. Přirostlo-li co kazu, tehdy malatu přisúdiechu adiudicabatur leprae Comest. 83b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


malát m. malomocný; malomocenství
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


malát m. (z lat.) = malomocný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).