městys | GbSlov |
městys, městis, nč. gen. -e, masc., městečko, Städtchen. Slovo to má doklady až z doby pozdější a v starších z nich jest neskloňováno: při právě mieſtys Ronova KolJ. 110b (1605); z měſtis Semil t. 128a (1607); w meſtjs Vilímově t. 125b (1607); v městys Dobříši KolO. 112a (1700); městys Bakov Běl. 1681; v každém městys Smrž. Jg. (XVI stol.), w městis Mnichovicích Štelc. Jg. (též); z téhož městys Hořovic HořovB. 14b, knjha mieſtis Zbirowa 1760—1810 (nápis té knihy v archivu městském ve Zbiroze).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).