městce | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

městce, n.

k město

městečko, malé město

Též. jm. míst. Sr. městečko. Pozd. podoba Městec, -stcě m. prokazatelná jen jako proprium

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 1. 6. 2023).

 


městce, -ě, neutr., městečko, Städtchen; demin. z město, stsl. mêstьce locus. — Ayr… mieſtcze osviecené Lit. výkl. slova Ayr. By mieſczie toho nepožřelo moře oppidum Otc. 443b. Aby nebylo mieſce civitas Kladr. Isa. 25, 2. Přijedechu k mieſtczy Agath Comest. 52b. — myeſtcze oppidum Prešp. 1966, Rozk. 2986. — mieſtecz castellum DobrDrážd. 22 (bez udání místa), z neutra utvořeno masc. městec, zobecnělé v nč. — w mieſtczy kraloe KolB. 17a (1495), Králové Městce. Srov. miestce, demin. z miesto.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


městce, n. městečko
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


městce n. (zdrobnělé z město) = městečko
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).