loščičský | ESSČ | GbSlov |

loščičský adj.

k Loščici

(o hrnci) vyrobený v Lošticích

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 18. 4. 2024).

 


loščičský, loštičský, adj. ze jm. místního Loščici, Loštice (osada u Mohelnice na Moravě, něm. Loschitz, známá od starodávna průmyslem hrnčírským). — V kteréž (truhlici) bylo nalezeno 15 kop gr. českých v hrnci loſſiczkem (sic) KolB. 68a (1497), l. hrnec; a crustatis vasis, vod drsného nádobie, jako hrnci loſſtitczij (sic) Lact. 45b. — Odtud přeneseně drsný, trudovatý: z toho (pitie) přichází… bolest hlavy, loštická a uhrovatá tvář Rvač. Jg.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).