leda | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

leda konj. a partik.

ojed. též lehda konj. a partik.

též ledas konj. a partik.

I. spojka

1. účelově omezovací u příčestí minulého jen aby, „neda“ 1

2. podmínkově omezovací u příčestí minulého jen když (s indikativem), „neda“ 2

II. částice

vytýk. ať už jakýkoliv, bez rozdílu ap.; vytýká obsah sdělení jako okolnost postačující bez další konkretizace k tomu, aby platil daný děj; ve spojení se zájmeny nabývá funkci slovotvorného formantu s významem neurčitosti

Sr. neda

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 23. 6. 2021).

 


leda, conj., jen aby, jen kdy by, wenn nur, dass nur; z le- a da. — Aby (lidé) lecjaks toho života zbyli nedbajíce, co potom bude, leda vyzaháleli čas po času lecjaks ŠtítPař. 101b. Tak cos jiného bude v srdci pýcha šťebetati, netbajíc, v světském-li běhu či v duchovním, leda srdce něčím podnesla ŠtítBud. 200. Dosti bude tobě, leda srdce čáku k nebesóm jměla BrigF. 110b. Nedbají, že ovce hynú, leda oni svú vuoli jměli t. 81b. Ty nás takúto řečí právě potýkáš, lehda (sic) ty nás proti sobě zbudil a popudil Tkadl. 41b. — Aby ne leda bylo páteř odřiekal Rokyc. 305a, leda bylo, = jen aby bylo, odtud ledabylý. — Odtud leda-, adv., ve složeních se zájmennými výrazy tázacími, které tím dostávají význam neurčitý a snižovací. Na př.: leda-kto= leda kdo, kdokoliv, bez rozdílu, i chatrný, třeba chatrný, wer immer; leda-čso = leda-co, was immer, ledacos takového ŠtítOp. 92a; — leda-čí; ledakaký, (kněží svátost) dávají všem, mordéřóm, zlodějóm… a ledakakýms marným lidem ChelčPař. 182a; — ledakterak, wie immer, ne všetečně neb ledakteraks má (láska) držiena (rkp. drżíena) býti HusŠal. 42a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


leda spoj. jen aby, jen kdyby; aby ne leda bylo páteř odřiekal nejen aby bylo, ne ledabyle
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


leda conj. = jen aby, jen kdyby
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).