lúditi | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

lúditi, -źu, -dí ipf.

1. kým, čím, koho klamat, oklamávat, podvádět někoho n. něco

2. koho, co k čemu, aby… koho lákat, vábit, mámit

3. koho (tovaryše ap.) ot koho, komu loudit, lákat, vábit někoho k sobě, získávat někoho pro sebe na úkor někoho jiného, přetahovat někomu někoho (pracovně ap. závislého)

4. co (majetek, peníze ap.) na kom skrzě co loudit, lákat, snažit se získat pro sebe

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 14. 7. 2024).

 


lúditi, -zu, -díš, impftiv., louditi, klamati, locken, betrügen; stsl. luditi decipere. — (Svět) vždy slibuje oddechnutie a vždy ludi ŠtítMus. 55a. — Lúditi kým, klamati: když jest zlé ludyty lidmi křivými sliby, horšie ť jest ludyty bohem Štít. uč. 44a. Zlé ť jest bohem luditi, neplniec slibóv ŠtítMus. 70a. Bylo by lépe, neludiecz bohem i lidmi chudoby neslibovati t. 114b. (Svět) ludi svými milovníky t. 55a; (svět) vždy hyne, všemi ludí a špílé t. 102b. (Žena) všakým mužem ludi Baw. 107. Dieme-li, ež hřiechu nemáme, sami sebú ludijme Štít. ř. 193b. Ať (lidé) sami sebú ludie Otc. 11a. — Lúditi koho, vábiti, locken; lúditi čso, dožadovati se čeho, verlangen. Lakota, ludiecz k sobě, die: Proto atd. ŠtítMus. 115a. A ono je (sbožie lidi) ludi za sebú ŠtítPař. 108b. Proč mi mé rytieřě ode mne ludys? Pass. 300. Že jemu Maruši, dívku jeho, laudj KolC. 609a (1589). Poslúchajte, hostákové…, kteří po světu blúdíte a na lidech k tomu ludite, ješto rádi béřete cuzie atd. Hrad. 16b. (Lazebníci) ti jsú najsprávnější lidie, že na lidech nic neludie t. 134a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


lúditi, -z’u, -díš ned. (kým) mámit, klamat, podvádět; (koho) vábit; (co) dožadovat se čeho; loudit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


lúditi nedok. (kým) = mámiti, klamati, podváděti, vábiti (koho); — lúditi sám sebú = klamati sám sebe
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).