kutléř | ESSČ | GbSlov |

kutléř, m.

sr. střhn. kuteler

jitrničník, řemeslník vyrábějící jitrnice

Dolož. též kutréř. Dolož. též jako vl. jm osobní

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 19. 7. 2024).

 


kutléř, -ě, masc., jitrničník, Wurstmacher; ze střhněm. kuteler fartor. — Je v příjm.: dictus Kutlerz TomZ. 1359 h 172, Václav kutlerz KolB. 6a (1494), kutlerz mlady t. 32b (1496).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).