kudrlinka | GbSlov |
kudrlinek, -nka, masc., a kudrlinka, -y, fem., a také škudrlunek, prázdná, ničemná řeč, Geschwätz; ustrojeno ze střhněm. kunterfeit = lat. contrafactus padělaný, nepravý, nebo přejaté ze střhněm. kunderlîn feminale Lex., u významu pošinutém. — (Konsistoriáné praví inkvisitoru Turkovi po výslechu, že ho poslouchají…) pro samý pokoj že mu ty kudrlinky snášejí WintCírk. 1, 387 (r. 1566). (Že na jeho, soused sousedových, pro nevrácený prsten vytáčkách) a kudrlinkách nemůže dosti míti WintObr. 2, 30 (r. 1590). To jsou dětské škudrlunky (říkal advokát proti advokátovi na soudě) tamt. 2, 730 (ze XVI stol.).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).