kokot | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kokot, -a/-u m.

1. kohout, samec kura domácího

kokot kapúnovaný kapoun, vykleštěný kohout

2. ojed. věc ve tvaru kohouta; povětrný kokot střešní korouhev

2. zř. penis, mužský pohlavní úd

3. ojed. nemoc, snad kohoutí ostruha (?)

Dolož. též jako vl. jm. osobní Kokot, adj. poses. Kokotóv a jako součást vl. jm. místního a pomístního. Sr. kohút, kokeš, náskoka

Autor: Andrea Svobodová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.19, citován stav ze dne 23. 1. 2022).

 


kokot, -a, masc., kohout, Hahn; stsl. kokotъ gallus. — Dřiev než zapěje kokot Hrad. 79a, než kokot zapěje gallus Lit. Mat. 26, 34; inhed kokot zapěje ML. 101a; v ten čas kokot zapěl Pass. 194, Krist. 96b; tu kdež kokot zpieval Hrad. 45b. Inhed tudiež podlé koně kokot stáše sě kaboně NRada 906. (Nemocný) mní, by kokotem byl a zpievá jako kokot ChirB. 183b. Vezmi kokota tlustého a vař jen Chir. 301b. — kokot gallus Prešp. 190, BohFl. 107; kokoth gallus RostlD. 72b, Nom. 64a; kokot neb kohút gallus RVodň. 26b; kokot kapúnovaný gallus gallinaceus MamD. 310a. — Penis: kokot virga virilis Lact. 26b; kto má kámen v uocase to jest w kokotu LékA. 88b; srov. kokeš. Příjm.: Bárta Kokot Reg. III, 1324; smlúva Jakuba Kokota KolB. 190b (1502).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kokot m. kohout; mužský pohlavní úd
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kokot m. = kohout; — mužský pohlavní úd
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).