knot | ESSČ | GbSlov |

knot, -a/-u m.

sr. střhn. knode

1. knot, pruh hrubé tkaniny n. šňůrka sající hořlavou látku a umožňující její pozvolné hoření

2. cupanina, rozcupované plátno ap., užívané v lékařství

Dolož. též jako vl. jm. osobní Knot

Autor: Jana Zdeňková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 4. 2. 2023).

 


knot, -a, -u, masc., ze stněm. knote, knode, Knoten. — V sivieci jest vedě oheň, knot a vosk Kruml. 24b, knot ve svíci, Docht. — Madentibus lychnis omočenými knoty HymnA. 42b, knot = co svítí (lychnus, ř. λυχνός Leuchte, Lampe); knot *licius m. lychnus Brit.; knot *licmen BohFl. 684. RVodň. ad 64c; knot lumen (opravou z licmen) Prešp. 1949. Nadávka sedlákům WintObr. 2, 549 (ze XVI stol.).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).