křída | ESSČ | GbSlov |

křída, -y f.

křieda, -y f.

sr. něm. Kreide

1. kámen n. nerost (velmi) světlé barvy, opuka, sádrovec

2. kus „křídy“ užívaný ke psaní

3. jemný světlý prášek získaný rozemletím, n. rozdrcením „křídy“ 1

K 1: v KlarBohO 948 omylem v podobě kreta. Sr. galaktid, kalštejn, vápen

Autor: Andrea Svobodová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


křída, -y, fem., Kreide; z němč.: stněm. krîde, krîda, a to z lat. creta, zemina z ostrova Kréty. — Lžíce čisté krziedy Chir. 37b. — krzida crida Prešp. 2518; karzida (sic) gypsum SlovKlem. 51a. — Sr. křéda.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).