jískati | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

jískati, -šču, -šče ipf.

ojed. arch. iskati, -šču, -šče ipf.

1. hledat, pátrat

2. komu hledat ve vlasech vši, vískat někoho

Sr. stsl. iskati

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 20. 5. 2022).

 


jískati, -šču, -ščeš, impftiv., hledati, suchen; stsl. iskati quaerere, lit. jëškoti, tedy psl. jiskati. Srov. mor. iskať = hledati (vši) BartD. 1, 220, nč. vískat též Us. — Jěde každý zvlasti giſſchzie PilB. 10 t. j. jíščě, hledaje. — Ženy, když vši gijſkagij, nehty tepau Ezop. 162b. — Když kto koho klade nemocna a nevloží ve dsky, straně druhé bude dáno za jískané právo neb za obdržené Offic. tab. 43, za jískané m. za získané.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


jískati, -šču, -ščeš ned. hledat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


jískati nedok. = hledati, vískati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).