hovado | ESSČ | GbSlov | ŠimekSlov |

hovado¹, -a n.

1. zvíře, živočich, zvl. čtyřnohý savec; v protikladu ke člověku zvíře, nemyslící tvor

2. divoké zvíře, šelma; teol. apokalyptická šelma

3. hospodářské zvíře, dobytče

4. skot, zvl. kráva

5. pejor. (o člověku) tupec, omezenec

Dolož. též jako mužské vl. jm. osobní Hovado

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 27. 10. 2021).

 


hovado² v. ovád

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 27. 10. 2021).

 


hovado, -a, neutr., Vieh, Thier; stsl. govędo bos, vitulus. Zvratnou analogií také ovado. — howado armentum ŽGloss. Hab. 17, ŽWittb. tamt.; ot howada de armento ŽGloss. Deut. 14, ŽWittb. tamt.; hovado bestia Prešp. 416; howado též BohF. 146, Vocab. 175b, Nom. 69b, Diefb., Veleš. Dvě howiedie JiřBrn. 174 (rým: povědě). howada i bravové Hod. 7a; lidé a owada homines et iumenta EvOl. 127a (Jon. 3, 7), owada tamt. (Jon. 3, 8); owada země bestias terrae t. 134a (Gen. 1, 24). howada líží jej (člověka) Zrc. 8a; člověk od howaduow pekelných lízán bude tamt. Milost božie howaduow přirození naklonila EvOl. 57a. Howadóm přirozenie oznamuje VšehJir. 152. Chce-li (kdo) za člověka a ne za hovado zuostati t. 312, člověk a hovado, bytost rozumná a nerozumná. Volení boží žádali okušenie…, ale howada tomu nerozumějí ani žádati umějí RokycEvJan. 590a, hovada, lidé duchem nízcí. — Příjm.: Mixonis Houado TomZ. 1388 n 125.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


hovado n. = dobytče, zvíře
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).