funt | ESSČ | GbSlov | ŠimekSlov |

funt, -a/-u m.

k střhn. pfunt

1. váhová jednotka o hmotnosti zhruba půl kilogramu, „libra“

2. bibl. starověká váhová a peněžní jednotka, talent, hřivna

3. suma peněz odpovídající množství mincí ražených z jednoho funtu

4. mince ražená z funtu stříbra (?)

Dolož. též v podobě font. K 3: sr. GbSlov s. v. hřivna

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 13. 6. 2024).

 


funt, -a, -u, masc., z něm. Pfund, stněm. pfunt, phunt = libra, talentum, a toto z lat. pondus. — (Čechové) tu vzěchu tři dsky psané, ovšem zlaté, jichž každá tři sta funtow vážieše DalC 43. Funt masti drahéj EvOl. 250. Tisíce funtow zlata Kruml. 93a; pět set funtow zlata Apoll. 132b; dvě stě liber neb funtow Mill. 16; deset tisícóv ffuntow talenta EvVíd. Mat. 18, 24; (ščít) jenž vážil tisíc funtow pondo mnarum mille Mus. 1. Mach. 14, 24, funtow tisíc Pernšt. tamt. Rukojmě zavázán býti má v sumě 50 funtuov, jenž (což) činí 30 kop Brandl Drn. 130 (z Práv městsk mor. arch. zemsk.); při skládání vraždy 50 funtuov šacujíc za 30 kop, avšak v jiných pokutách funt má za 20 (kop) gr. počten býti tamt. Srov. font.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


funt m. (z něm.) = libra (něco přes půl kg)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).