foreš | ESSČ | GbSlov |

forest, -a/-u m.

forešt, -a/-u m.

foreš, -a/-u m.

k střhn. fōrēs(t)

rytířská hra provozovaná v lese (?)

Jen u Klareta

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 5. 2. 2023).

 


*foreš, *forešt: dimicatio šermovánie…, foreſt *conforcia, romiege cuneus, agmen rota, láje tumultus Prešp. 1993 v kap. de civitate, foreſſt *conforcium Rozk. 3043; foreſſ conforcium Vocab. 176a. Nejasné; podle souvislosti v Prešp. snad ze střhněm. forëst, forës = nějaká hra rytířská.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).