flok | ESSČ | GbSlov |

flok, -a/-u m.

k nhn. flocke

1. chumáč vlny

2. textilní odpad vzniklý při výrobě tkaniny

3. látka nižší kvality zhotovená ze zbytkové příze n. vlny

K významům sr. Č. Zíbrt, Dějiny kroje 1, s. 223; k 1: sr. SSL s. v. forca

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 4. 2. 2023).

 


flok, -a, -u, masc., výčesky z vlny; ze střhněm. vlock = Flockwolle: kterýž by súkenník z jiného města přivezl flok a zde (v Rychnově) jej dělal, ten propadne viny dvadcěti gr. Rychn. Srov. flokové sukno = sukno z výčesků, »z krátké vlny« ZíbrtKr. 223.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).