dieblík | ESSČ | GbSlov |

dieblík, -a m.

dolož. jen diblík, -a m.

k diábel

diblík, skřítek

Dolož. též jako vl. jm. osobní

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 15. 7. 2024).

 


dieblík, -a/-u m.

dolož. jen diblík, -a/-u m.

k dieblík, -a

bot. áron, ďáblík bahenní, nevysoká jedovatá rostlina se z(a)křiveným toulcovitým květem a zbytnělými oddenky připomínající svým vzhledem skřítka

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 15. 7. 2024).

 


dieblík, -a, masc., diblík, demin. z diábel. Skřítek nějaký: Belzebub obzdec, *grillus dyblyk, titivillus škřietek Rozk. 22 (gryllus, vlastně = cvrček, zde patrně ve významu nějakého skřítka), dyblyk též BohFl. 15, dyblik též Nomencl. 62b; diblíci penates Vel. Jg. Rostlina toho jména: dyblik ApatFr. 167b. — Příjm.: Dyblik TomZ. 1382 n 252.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).