cukr | ESSČ | GbSlov |

cuker, cukra/cukru m.

cukr, -a/-u m.

k střhn. zucker

cukr

Dolož. též cukar

Dolož. též jako vl. jm. osobní

Sr. cukrkanda

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 14. 7. 2024).

 


cukr v. cuker

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 14. 7. 2024).

 


cukr, -a, -u, masc., Zucker; někdy také cukar, cuker; z němč.: střhněm. zucker, sthněm. zucura; to ze střlat. zucara, a to zase z arab. sokkar Kl. — czukr succarum Prešp. 802, Rozk. 1511, Veleš., Synon.; (nápoj nemocného buď) woda zwarzenye czukra Sal. 701; ſ czukrem woda RostlD. 92b; czuker Vocab. 175b; věrduňk czukaru ChirB. 179b. — czukr zeduarium RostlF. 12b, omyl m. citvar.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).