citvar | GbSlov | MSS |
citvar, cicvar, -a, -u, a -ař citvař, cicvař, -ařě, masc., Zittwer, ze střlat. cituarium. — Vložiž v ňe (v jablko) všedobr, czytwar Chir. 150a; (vezmi) podražec, czytwar t. 140a; přičiň k tomu bielého czytwaru t. 61a; (nemocný) ať by jedl czitwar ChirB. 192b; cziczwaru hrst malá KolB. 144a (1499). — czytvar Prešp. 800; czytwar cituarium Rozk. 1509, Nom. 65b; citwar též Veleš., czytwarz BohFl. 332; cytwar BřezSnář. 242, czitwar ApatFr, 9a; czitwar zeduarium RostlD. 89a. cicwar zeduar RostlMnich. 71.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


citvar, cicvar, -a, -u, citvař, m. cicvár (druh pelyňku, jehož drobných nerozvitých květenství, tzv. cicvárového semínka, se užívalo jako léku)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).