chalup | GbSlov | ŠimekSlov |
chalup, -i, fem., chalupa, Hütte, Bauernhütte: kúpil chalup KolA. 1512, v tuto chalup Lún. reg. 1619; z chalupi KolB. 1519; před chalupí Let. 195; koliks dvoruov a chalupij Háj. 468b, u rybářských chalupij KolA. 1512, t. 1513, t. 1518; z těch dvú chalupi KolB. 63b (1497), z kterýchžto dvú chalupi svrchu jmenovaných t. 64a (1497), tú dvú chalupi t. 64b (1497); kromě dvau chalupij VelKal. 176. Dial. za chalupa, v. t.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chalup f. = chalupa
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).