brah | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

brah, -a/-u m.

sr. psl. *borgъ, pol. bróg, ukr. oboríh

1. konstrukce střechy posuvně spočívající na sloupech a sloužící k zakrytí stohu slámy, obilí ap.

2. stoh slámy, obilí ap. zakrytý střechou spočívající posuvně na sloupech

Vyobrazení sr. Machek, Etym. slov.² s. v. brah

Sr. brážek, bražina

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.15, citován stav ze dne 22. 10. 2020).

 


brah, -a, -u, masc., z borgъ, koř. berg-. Kupa, stoh, Schober: brah acervus Vít. 95b, Boh. min. 22a; brah *pandus Prešp. 676 (o obilí), Rozk. 1288, SlovBrn. 366, BohFl. 338, Nom. 66b (*pandus bezpochyby z pondus pondus foeni DC.); w brazych obilé kladiechu in *arconiis Comest. 43b (archonium = acervus manipulorum DC.), dřieve wobraziech (sic) obilé kladechu ComestC. 42a, aby učinil člun jako brah Comest. 17b; proto ten koráb od braha řečen jest koráb t. 18a, aby učinil člun jako brah k tomu podobenství a proto ten koráb od braha řečen jest ComestC. 16a. Možná že význam byl také jáma, Grube, srov. demin. brážek, cava, fossa. brahy quadrangula Veleš., snad téhož významu. — V KlemP. 62 sl. čte se: »Patřiž toho lživého bracha, dobře zdirzal svú prísahu!« Král vecě: »Ach že nediege v brahu | doma uzda, meč i kopie, když jeho sliny lež kropie o mně…«; význam temný.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


brah m. kupa, stoh; zařízení na skladování obilí nebo slámy
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


brah m. = kupa, stoh
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).