bohatý | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

bohatý adj.

1. (o člověku, zemi, úřadu ap.) na čem, v čem, čím ap. bohatý, majetný, oplývající něčím, zvl. majetkem; zpodst. boháč

2. (o hostině, trhu ap.) bohatý, vybraně a hojně zásobený

3. (o kameni) drahý

4. hojný, mnohý; (o věnu ap.) velký; (o počitatelném) početný; (o pomoci) účinný

5. (o postavě) statný

Dolož. též jako jm. osob.

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 23. 6. 2021).

 


bohatý, adj., reich, stsl. bogatъ. Člověky oba bohata AlxB. 3, 35. Leč bohat i chudý, všaký… neb(y) tak srdce tvrdého, by nepolitoval jeho (Daria) AlxV. 1294, AlxH. 4, 40. Budeť dosti bohat v mladosti své, ale bohatiegi v starosti Lék 148a. Z nichž (božích služebníkův) každý bohatiegy otcě tvého jest Kat. 30. Ktož mní, jakž jest sde bohat Alb. 4lb; řiedký bohaty móž pravú náději u bozě jmieti tamt.; bohaty často mievají sbožie nečisté t. 89b. — Ktož ji (ctnost) má, bohat jest pokladem…, ktož nemá, chud jest i huben Kruml. 333b. Jeden jinoch w ſbozie dosti bohaty Hrad. 101b; z božie milosti byli bychom w nye (v šlechetnosti, pl. akk.) bohatyeyſſe Štít. ř. 149a; bohati w ſtrziebro a w zlato dives in possessione Lit. Gen. 13, 2. Mně se (part.) bohat w dobrem ŠtítOp. 176a; (Maria) bohata w rozkoſnoſtech Kruml. 106a. Perská země nenie bohata na ovoci, na bobu, ale jest bohata na ſtrzedy a mléce Mand. 83a. — bohaty dives ŽWittb. 33, 11 a j.; bohatim abundantibus ŽGloss. 122, 4; všickni mužie bohati viri divitiarum ŽKlem. 75, 6; (Zachaeus) buohati EvB. Luk. 19, 2. Ti bohatcžý HrubLobk. 63b je subst. -tci. Příjm. Blažek Bohaty TomZ. 1427 st 129. Adverb. -tě bohatě: jímž (zlatem) bě vóz sdělán bohatye AlxH. 2, 40.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


bohatý (jm. kompar. bohatějí) adj. bohatý; každý bohatějí otcě tvého jest je bohatší než tvůj otec; v sbožie dosti bohatý pokud jde o majetek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


bohatý adj. = vznešený, statečný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).