Pražsko | StčS | MSS |

Pražsko, -a n.; k pražský

pražská soudní oblast (v. „poprava“ 4): ač jej [vladyku] zastúpí v prazſczie, tehda požeň hrazský komorník sám RožmbA 34; ač ku prazſku sbožie popravú slušie t. 40

Sr. pražská poprava RožmbA 40 (v. pražský 2)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


Pražsko n. pražský soudní okrsek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).