Pražsko | StčS | MSS |

Pražsko, -a n.; k pražský

pražská soudní oblast (v. „poprava“ 4): ač jej [vladyku] zastúpí v prazſczie, tehda požeň hrazský komorník sám RožmbA 34; ač ku prazſku sbožie popravú slušie t. 40

Sr. pražská poprava RožmbA 40 (v. pražský 2)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


Pražsko n. pražský soudní okrsek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).