Pražka | StčS | MSS |

Pražka, -y f.; k Praha, Pražák

1. Pražanka, obyvatelka Prahy, zvl. pražská měšťanka: Praska Pragentissa, rychtářová sit iudicissa KlarGlosA 2197 (De urbis hominibus), pod. MamUKA 32b; prazczye dal sem 20 gr., ješto vypravovala potřěby k hradu ÚčtyRotšt 626 (1404); viz, znají li prażky pyšné pýchu RokJanB 56a. – Sr. Pražská (pražský 4)

2. dělo pražské výroby: ex machina, cui nomen prazka impositum est, sex ictus…emisere SSL (ArchBautz 1422)

3. vězení pojmenované po pražském králi: tu [ve Vídni král Václav] v tvrdém vězení chován…A na pamět té vazby dáno jest [tomu vězení] jméno Pražka LetVrat 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


Pražka f. Pražanka, pražská měšťanka
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).